แบบที่ 1 สามารถมารับเอง ที่ฟาร์ม

แบบที่ 2 บริการการจัดส่ง
ส่งโดยรถส่วนตัว
โอนมัดจำ ส่วนที่เหลือจ่ายตอนรับน้อง
เขตพื้นที่ สมุทรสาคร,พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,สุพรรณบุรี และกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

ส่งผ่านรถโดยสาร
โอนครบจำนวนก่อนส่งน้องลิง (ไม่มีบริการเก็บปลายทาง**)
เขตพื้นที่ จังหวัดที่ค่อนข้างไกล ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน

Contact Us

E-Mail
cute_marmoset@hotmail.com

LOCATION
มหาชัย จ. สมุทรสาคร

Youtube ที่เกี่ยวข้อง